กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: BH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 179.50 ปริมาณซื้อขาย: 980,800
เปลี่ยนแปลง: -1.50 % เปลี่ยนแปลง: -0.83%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 179.50 - 181.50 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 166.00 - 230.00
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กันยายน 2561 16:15

Chart Type