กราฟราคาหลักทรัพย์

ตัวย่อหุ้น: BH สกุลเงิน: THB
ราคาปิด: 181.00 ปริมาณซื้อขาย: 1,032,500
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 180.00 - 182.00 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 166.00 - 225.00
ปรับปรุงเมื่อ: 18 มกราคม 2562 16:39

Chart Type